Sau khi Sơ đồ tổ chức được áp dụng, thông tin phòng ban và chức vụ mà thành viên đã nhập (nếu có) sẽ được thay thế bằng thông tin phòng ban và chức vụ được cài đặt theo Sơ đồ tổ chức

Đối với Thành viên:

Bước 1: Truy cập trang cá nhân

Bước 2: Trên mục thông tin cá nhân, chọn Chỉnh sửa thông tin

Bước 3:  Trong thông tin cá nhân, kéo xuông mục Công việc và ấn chọn nút Chỉnh sửa

Bước 4:  Cập nhật thông tin Phòng ban và Chức vụ theo sơ đồ tổ chức và ấn  nút Lưu thay đổi

Đối với Quản trị viên:

Bước 1: Truy cập trang Quản lý thành viên

Bước 2: Trên thông tin Phòng ban và chức vụ, giao diện hiển thị yêu cầu cần cập nhật, chọn Chỉnh sửa thông tin

Những trường này được đánh dấu cảnh báo trên trang cá nhân

Bước 3: Chọn phòng ban và chức vụ của thành viên này theo Sơ đồ tổ chức và ấn Lưu lại chỉnh sửa