Với tôn chỉ hoạt động là “Lấy người dùng làm trọng tâm”, chúng tôi xác định và cam kết việc thu thập thông tin là để tối ưu trải nghiệm người dùng với những mục đích cụ thể như sau:

  • Cải thiện, phát triển và cung cấp các dịch vụ phù hợp cho người sử dụng.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
  • Liên lạc.
  • Bảo vệ người dùng GapoWork.