Để khởi tạo Sơ đồ tổ chức trên GapoWork nhằm mục đích thiết lập và quản lý thành viên tốt hơn theo cấu trúc của tổ chức, vui lòng truy cập tính năng tại gapowork.vn/organization-chart rồi thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Nhấn chọn phòng ban

Bước 2: Nhập tên phòng ban (bắt buộc) và lựa chọn phòng ban này thuộc nhánh phòng ban cấp trên nào ở mục Trực thuộc

Bước 3: Thêm chức vụ cho phòng ban bằng cách chọn từ danh sách những chức vụ đã có

Hoặc tạo chức vụ mới

Bước 4: Ấn lưu lại

Lặp lại từng bước cho đến khi hoàn thiện cây Sơ đồ tổ chức

Sau đố ấn Áp dụng Sơ đồ tổ chức

LƯU Ý:

  • Chỉ Quản trị viên của tổ chức được khởi tạo Sơ đồ tổ chức
  • Sau khi áp dụng Sơ đồ tổ chức, thông tin phòng ban và chức vụ mà thành viên đã nhập (nếu có) sẽ được thay thế bằng thông tin phòng ban và chức vụ được cài đặt theo Sơ đồ tổ chức
  • Không thể hủy áp dụng Sơ đồ tổ chức sau khi áp dụng. Mọi thành viên trong tổ chức sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật phòng ban và chức vụ theo Sơ đồ tổ chức đã cài đặt

Để được hướng dẫn thêm thành viên vào phòng ban theo Sơ đồ tổ chức, vui lòng xem bài viết Cập nhật thông tin thành viên theo Sơ đổ tổ chức tại đây