Để đăng ký tài khoản Quản trị viên trên GapoWork, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/login rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập email doanh nghiệp chưa được đăng ký trước đây (Lưu ý: GapoWork hiện tại chưa hỗ trợ cho email cá nhân như gmail).

Bước 2: Nhập mã xác thực đã được gửi về email để xác minh tài khoản.

Bước 3: Chọn và xác nhận mật khẩu đăng nhập tài khoản.

Bước 4: Nhập thông tin định danh cá nhân, bao gồm họ tên và số điện thoại để bảo vệ tài khoản.

Bước 5: Nhập tên cho tổ chức (Workspace) mới. Sau khi tổ chức mới được tạo, một nhóm riêng thuộc tổ chức cũng được tạo tự động.