Bạn có nhiều tin nhắn cần được xóa cùng lúc mà không phải thao tác lần lượt? Vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và làm theo hướng dẫn dưới đây:

Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại có chứa những tin nhắn bạn cần xóa

Bước 2: Tại 1 trong những dòng tin nhắn bạn muốn xóa, hãy đặt con trỏ chuột và bấm vào biểu tượng dấu ba chấm

Bước 3: Chọn tính năng "Chọn tin nhắn"

Bước 4: Tích vào những dòng tin nhắn để thực hiện việc đánh dấu những tin nhắn bạn sẽ dự định xóa

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc chọn các tin nhắn, ở bên trên giao diện hội thoại, bạn hãy nhấp vào "Xóa" để tiến hành việc xóa nhiều tin nhắn.

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào cuộc hội thoại có chứa những tin nhắn bạn cần xóa

Bước 2: Giữ tay đặt tại dòng tin nhắn bạn muốn xóa để mở danh sách các tùy chọn với tin nhắn, và bấm "Chọn nhiều".

Bước 3: Tích vào những dòng tin nhắn để thực hiện việc đánh dấu những tin nhắn bạn sẽ dự định xóa

Bước 4: Sau khi hoàn thành việc chọn các tin nhắn, bạn hãy nhấp vào "Xóa" để tiến hành việc xóa nhiều tin nhắn.