Hiện tại GapoWork chưa hỗ trợ tính năng Video call trong nhóm chat, chỉ có thể video call cho từng thành viên trong nhóm (kể cả thành viên không phải là bạn bè).