Thành viên có thể tìm kiếm những người dùng cùng tổ chức với bạn trên GapoWork bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng Tìm kiếm hình kính lúp ngay đầu trang chủ, sau đó điền tên tài khoản hoặc số điện thoại của người đó rồi nhấn Tìm kiếm.