Để bật / tắt tính năng chia sẻ link của nhóm Chat, truy cập vào GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat mà bạn muốn chia sẻ link

Bước 2: Bật / Tắt "Chia sẻ link của nhóm" tùy theo nhu cầu

Bước 3: Sao chép đường dẫn phía dưới để chia sẻ nhóm chat đến mọi người

Lưu ý:

  • Người dùng không thuộc cùng tổ chức vẫn có thể tham gia nhóm Chat thông qua link chia sẻ
  • Chỉ Chủ nhóm và Quản trị viên mới có quyền bật / tắt tính năng chia sẻ link của nhóm Chat