Để Chủ nhóm Chat / Quản trị viên đặt quyền cho tài khoản thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào tên của nhóm Chat nằm ở phía trên màn hình

Bước 3: Chọn "Xem thành viên"

Bước 4: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền

Bước 5: Chọn "Chuyển quyền chủ nhóm" / "Chỉ định làm quản trị viên" tương ứng với quyền bạn muốn đặt


  • Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền

Bước 3: Chọn "Chuyển quyền chủ nhóm" / "Đặt làm quản trị viên" tương ứng với quyền bạn muốn đặt

Bước 4: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc đặt quyền

Lưu ý:

  • Chỉ Chủ nhóm Chat mới có quyền đặt thành viên khác thành Chủ nhóm / Quản trị viên
  • Chỉ Quản trị viên của nhóm Chat mới có quyền đặt thành viên khác thành Quản trị viên