Để Quản trị viên / Kiểm duyệt viên đặt quyền cho tài khoản thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào nhóm của bạn.
Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền.
Bước 3: Chọn "Đặt làm kiểm duyệt viên" / "Đặt làm quản trị viên" tương ứng với quyền bạn muốn đặt.


Bước 4: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc đặt quyền.

Lưu ý:

  • Chỉ Chủ nhóm mới có quyền đặt thành viên khác thành Quản trị viên / Kiểm duyệt viên.
    Chỉ Quản trị viên mới có quyền đặt thành viên khác thành Quản trị viên / Kiểm duyệt viên
  • Chỉ Kiểm duyệt viên mới có quyền đặt thành viên khác thành Kiểm duyệt viên