Bạn có thể ghim tối đa 5 bài viết trong nhóm do bạn quản lý (nhóm mà bạn có quyền Kiểm duyệt viên, Quản trị viên hoặc Chủ nhóm)

Để ghim bài viết, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

  • Bước 1: Vào biểu tượng Nhóm bên cạnh biểu tượng Trang chủ.
  • Bước 2: Chọn "Nhóm của bạn"
  • Bước 3: Trong mục Nhóm bạn quản lý, chọn nhóm bạn muốn ghim bài viết.
  • Bước 4: Chọn bài viết bạn muốn ghim, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ""..."" trên bài viết.
  • Bước 5: Nhấn vào "Đánh dấu là bài ghim" để hoàn thành.

Đối với nền tảng web:

  • Bước 1: Vào biểu tượng Nhóm bên cạnh biểu tượng Trang chủ.
  • Bước 2: Trong mục Nhóm bạn quản lý phía bên trái màn hình, chọn nhóm bạn muốn ghim bài viết.
  • Bước 3: Chọn bài viết bạn muốn ghim, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm "..." trên bài viết.
  • Bước 4: Nhấn chuột vào "Đánh dấu là bài ghim" để hoàn thành.