Tính năng ghim nhiều tin nhắn trong nhóm Chat giúp cho việc hiển thị các thông báo, hình ảnh và cuộc bình chọn trong nhóm Chat dễ dàng hơn.

Để ghim nhiều tin nhắn trong nhóm Chat, vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat cần ghim nhiều tin nhắn.

Bước 2: Chọn "Ghim tin nhắn" đối với tin nhắn cần ghim. Các tin nhắn được ghim về sau sẽ được hiển thị lên đầu.

  • Ở trình duyệt Web, ấn vào biểu tượng "..." bên cạnh tin nhắn và chọn "Ghim tin nhắn"
  • Ở ứng dụng điện thoại (iOS và Android), giữ tin nhắn trong khoảng 2 giây, chọn "Khác", sau đó chọn "Ghim tin nhắn"

Bước 3: Ấn vào biểu tượng ghim để ở trong mục các tin nhắn đã ghim để ưu tiên hiển thị tin nhắn quan trọng nhất lên đầu. Để bỏ ghim một tin nhắn, ấn vào biểu tượng xoá ở bên cạnh tin nhắn được ghim.