Để gửi tệp qua tin nhắn, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

 • Bước 1: Vào nhóm chat mà bạn muốn gửi tệp
 • Bước 2: Ấn vào biểu tượng kẹp tệp ở góc trái màn hình, gần ô để gõ tin nhắn
 • Bước 3: Thực hiện cấp quyền cho GapoWork tiếp cận tới tệp mà bạn muốn gửi
 • Bước 4: Chọn tệp mà bạn muốn gửi và ấn "Xác nhận" để gửi tệp

Đối với nền tảng Web:

 • Bước 1: Vào nhóm chat mà bạn muốn gửi tệp
 • Bước 2: Ấn vào biểu tượng kẹp tệp ở góc trái màn hình, gần ô để gõ tin nhắn
 • Bước 3: Thực hiện cấp quyền cho GapoWork tiếp cận tới tệp mà bạn muốn gửi
 • Bước 4: Chọn tệp mà bạn muốn gửi, gõ tin nhắn và ấn "Gửi" để gửi tin nhắn kèm tệp

Các định dạng tệp không được hỗ trợ: EXE, CMD, BAT, COM, LNK, VBS, MSI, MUS, VB, WS, WSF, SCF, SCR, PIF

Giới hạn tệp:

 • Số lượng tệp: tối đa 9 tệp/ 1 tin nhắn
 • Dung lượng tối đa: 2 GB/ tệp / 1 tệp
 • Dung lượng tối đa mỗi ngày: 32 GB/ ngày/ người dùng

Để xem lại tệp đã gửi trong chat, trung cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

 • Bước 1: Vào nhóm chat mà bạn muốn xem tệp
 • Bước 2: Truy cập vào "Thư viện" bằng cách nhấn vào tên nhóm chat của bạn ở đầu trang
 • Bước 3: Xem các tệp đã gửi tương ứng trong các mục "Ảnh", "Video", "Tệp tin" và "Links"

Đối với nền tảng Web:

 • Bước 1: Vào nhóm chat mà bạn muốn xem tệp
 • Bước 2: Truy cập vào "Thư viện" ở góc phải màn hình
 • Bước 3: Xem các tệp đã gửi tương ứng trong các mục "Ảnh", "Video", "Tệp tin" và "Links".