Lưu ý: Hiện tại GapoWork chưa hỗ trợ cập nhật logo của tổ chức trên thiết bị di động.

Để thay đổi logo của tổ chức trên trình duyệt web, quản trị viên truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập chức năng quản lý tổ chức.
  • Bước 2: Tại mục “Logo tổ chức” chọn “Thêm logo”
  • Bước 3: Chọn logo của tổ chức để tải lên
  • Bước 4: Căn chỉnh logo
  • Bước 5: Ấn “Thay logo” để hoàn thành
  • Các định dạng ảnh được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG
  • Để có chất lượng ảnh tốt nhất, ảnh được tải lên nên sử dụng độ phân giải 411 x 411 pixel (hoặc tỉ lệ 1:1).