Để tạo cuộc bình chọn trong bài đăng trên GapoWork, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng Web:

 • Bước 1: Ấn vào phần đăng bài trên dòng thời gian, trang cá nhân hoặc trong group nơi bạn muốn đăng bài
 • Bước 2: Chọn biểu tượng "Cuộc bình chọn"
 • Bước 3: Tiến hành tạo cuộc bình chọn theo nhu cầu của bạn. Ấn "Xong" sau khi hoàn tất cài đặt
 • Nhập câu hỏi và câu trả lời/lựa chọn cho cuộc bình chọn của bạn. Một cuộc bình chọn phải có tối thiểu 2 và tối đa 10 câu trả lời/lựa chọn.
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời trong cuộc bình chọn của bạn.
 • Cho phép thêm câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể thêm các câu trả lời/lựa chọn khác vào cuộc bình chọn của bạn. Người tạo cuộc bình chọn có quyền xoá các câu trả lời/lựa chọn do người khác thêm vào.
 • Giới hạn thời gian cho cuộc bình chọn: thành viên của tổ chức không thể tham gia bình chọn nữa sau khi hết thời gian bình chọn. Giới hạn tối thiểu thời gian bình chọn là 15 phút.
 • Bước 4: Đính kèm thêm các ảnh và tệp cho bài đăng của bạn theo nhu cầu
 • Bước 5: Ấn "Đăng bài" để đăng bài viết có cuộc bình chọn.

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

 • Bước 1: Ấn vào phần đăng bài trên dòng thời gian, trang cá nhân hoặc trong group nơi bạn muốn đăng bài
 • Bước 2: Chọn biểu tượng "Cuộc bình chọn" (biểu tượng ba hình chữ nhật màu vàng)
 • Bước 3: Tiến hành tạo cuộc bình chọn theo nhu cầu của bạn. Ấn "Xong" sau khi hoàn tất cài đặt
 • Nhập câu hỏi và câu trả lời/lựa chọn cho cuộc bình chọn của bạn. Một cuộc bình chọn phải có tối thiểu 2 và tối đa 10 câu trả lời/lựa chọn.
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời trong cuộc bình chọn của bạn.
 • Cho phép thêm câu trả lời: người tham gia bình chọn có thể thêm các câu trả lời/lựa chọn khác vào cuộc bình chọn của bạn. Người tạo cuộc bình chọn có quyền xoá các câu trả lời/lựa chọn do người khác thêm vào.
 • Giới hạn thời gian cho cuộc bình chọn: thành viên của tổ chức không thể tham gia bình chọn nữa sau khi hết thời gian bình chọn. Giới hạn tối thiểu thời gian bình chọn là 15 phút.
 • Bước 4: Đính kèm thêm các ảnh và tệp cho bài đăng của bạn theo nhu cầu
 • Bước 5: Ấn "Đăng" để đăng bài viết có cuộc bình chọn.