Lưu ý:

  • Tính năng Quản lý Ghi nhận chỉ có thể được sử dụng bởi Quản trị viên, sử dụng nền tảng Web.
  • Hình nền cho bài viết ghi nhận là cố định, không thể chỉnh sửa
  • Để có chất lượng ảnh tốt nhất, ảnh được tải lên nên sử dụng độ phân giải 1,000 x 1,000 pixel

Để tạo huy hiệu cho tổ chức trên GapoWork, truy cập tính năng Quản lý Ghi nhận tại https://www.gapowork.vn/medal-management rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn "Cài đặt ghi nhận"
  • Bước 2: Ấn vào "Tạo huy hiệu"
  • Bước 3: Nhập tên huy hiệu. Tên huy hiệu không được trùng với tên của các huy hiệu đã được tạo và có tối đa 25 ký tự.
  • Bước 4: Chọn ảnh huy hiệu từ các ảnh có sẵn, hoặc bạn có thể chọn "Tuỳ chỉnh" để tải ảnh lên từ máy tính
  • Bước 5: Ấn "Xem trước" để xem trước bài viết ghi nhận với ảnh huy hiệu mới
  • Bước 6: Ấn "Tạo huy hiệu" để hoàn thành tạo huy hiệu mới, hoặc "Chọn huy hiệu khác" để chọn lại ảnh huy hiệu