Để tạo nhanh cuộc họp Zoom trên GapoWork, truy cập vào GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng web:

Bước 1: Tại bất kì giao diện hay màn hình nào của GapoWork, bạn bấm vào nút "Cuộc họp Zoom" với biểu tượng Zoom tại góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Tại đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Tạo cuộc họp cố định: Nơi phòng họp bạn sẽ có thể sử dụng được nhiều lần bằng đường dẫn này
  • Tạo cuộc họp 1 lần: Cuộc họp sẽ chỉ dùng được 1 lần

Bước 3: Điền thông tin cuộc họp.

Với Cuộc họp 1 lần bạn còn có tùy chọn lên lịch và nhắc lịch cuộc họp khi đến giờ

Bước 4: Chọn “Tạo cuộc họp” để hoàn thành

Đối với ứng dụng điện thoại (iOs và Android):

Bước 1: Tại giao diện ứng dụng điện thoại, bạn bấm vào biểu tượng Zoom hình máy quay tại góc trên bên trái.

Bước 2: Tại đây bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Tạo cuộc họp cố định: Nơi phòng họp bạn sẽ có thể sử dụng được nhiều lần bằng đường dẫn này
  • Tạo cuộc họp 1 lần: Cuộc họp sẽ chỉ diễn ra 1 lần

Bước 3: Điền thông tin cuộc họp. Với Cuộc họp 1 lần bạn còn có tùy chọn lên lịch và nhắc lịch cuộc họp khi đến giờ

Bước 4: Chọn “Tạo một cuộc họp” để hoàn thành