Để tham gia cuộc họp zoom, người dùng truy cập GapoWork và thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền  tảng Web:

Cách 1: Truy cập các cuộc họp được tạo trong nhóm

 • Bước 1: Truy cập vào nhóm chat
 • Bước 2: Tại tin nhắn thông báo cuộc họp chọn “Tham gia”
 • Bước 3: Với những thiết bị đã cài đặt ứng dụng Zoom có thể chọn “Mở app Zoom” để tham gia cuộc họp trên ứng dụng. Nếu chưa cài đặt, người dùng có thể chọn “Mở bằng trình duyệt” để tham gia cuộc họp trên trình duyệt.

Cách 2: Truy cập các cuộc họp khác

 • Bước 1: Truy cập vào nhóm chat
 • Bước 2: Chọn biểu tượng Zoom hình máy quay
 • Bước 3: Chọn “Tham gia một cuộc họp”
 • Bước 4: Điền thông tin cuộc họp muốn tham gia
 • Bước 5: Chọn “Tham gia” để hoàn thành
 • Bước 6: Với những thiết bị đã cài đặt ứng dụng Zoom có thể chọn “Mở app Zoom” để tham gia cuộc họp trên ứng dụng Zoom. Nếu chưa cài đặt, người dùng có thể chọn “Mở bằng trình duyệt” để tham gia cuộc họp trên trình duyệt.

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Cách 1: Truy cập các cuộc họp được tạo trong nhóm

 • Bước 1: Truy cập vào nhóm chat
 • Bước 2: Tại tin nhắn thông báo cuộc họp chọn “Tham gia”
 • Bước 3: Chọn “Join with Video” (Tham gia với cuộc gọi hình ảnh) hoặc “Join without Video” (Tham gia với cuộc gọi thường) để tham gia
 • Bước 4: Người dùng lựa chọn tùy chỉnh âm thanh cho cuộc gọi bằng “Call using Internet Audio” (Kết nối âm thanh bằng internet) - Khuyến khích sử dụng hoặc “Dial in” (Cuộc gọi điện thoại).

Cách 2: Truy cập các cuộc họp khác

 • Bước 1: Truy cập vào nhóm chat
 • Bước 2: Chọn biểu tượng Zoom hình máy quay ở góc trên bên phải màn hình
 • Bước 3: Chọn “Tham gia cuộc họp khác”
 • Bước 4: Điền thông tin cuộc họp và ấn “Tham gia”
 • Bước 5: Chọn “Join with Video” (Tham gia với cuộc gọi hình ảnh) hoặc “Join without Video” (Tham gia với cuộc gọi thường) để hoàn thành
 • Bước 6: Người dùng lựa chọn tùy chỉnh âm thanh cho cuộc gọi: “Call using Internet Audio” (Kết nối âm thanh bằng internet)  hoặc “Dial in” (Cuộc gọi điện thoại). Khuyến khích sử dụng "Call using Internet Audio" cho cuộc họp Zoom