Để đảm bảo sự bảo mật và riêng tư cho các doanh nghiệp sử dụng GapoWork nên người dùng sẽ chỉ tìm kiếm được những nhóm cùng tổ chức với mình. Thành viên có thể vào biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp ngay đầu trang chủ, sau đó điền tên nhóm của tổ chức mình rồi nhấn Tìm kiếm.