Tính năng khảo sát thành viên giúp việc trả lời cuộc khảo sát cho thành viên trong tổ chức được thuận tiện hơn.

Để sử dụng tính năng khảo sát thành viên, vui lòng truy cập vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/periodic-survey/your-surveys rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng Web

Bước 1: Truy cập vào danh sách khảo sát, chọn "Khảo sát cần trả lời"

Bước 2: Chọn khảo sát mà bạn muốn trả lời. Ấn "Trả lời"

Bước 3: Trả lời khảo sát ở kì gần đây nhất, hoặc bạn có thể chọn kì khảo sát mà bạn muốn trả lời ở lịch sử khảo sát. Những kì khảo sát đã có câu trả lời sẽ được đánh dấu xanh.

Bước 4: Trả lời khảo sát. Sau khi trả lời khảo sát, chọn "Gửi câu trả lời" để gửi câu trả lời và hoàn thành trả lời khảo sát

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android)

Bước 1: Truy cập vào danh sách khảo sát, chọn "Khảo sát cần trả lời"

Bước 2: Chọn khảo sát mà bạn muốn trả lời. Ấn "Trả lời"

Bước 3: Trả lời khảo sát ở kì gần đây nhất, hoặc bạn có thể chọn kì khảo sát mà bạn muốn trả lời ở lịch sử khảo sát. Những kì khảo sát đã có câu trả lời sẽ được đánh dấu xanh.

Bước 4: Trả lời khảo sát. Sau khi trả lời khảo sát, chọn "Gửi câu trả lời" để gửi câu trả lời và hoàn thành trả lời khảo sát