Để Quản trị viên vô hiệu hóa tài khoản thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển của Quản trị viên.
img---2021-05-21T100625.790
Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn vô hiệu hóa.
Bước 3: Chọn "Vô hiệu hóa tài khoản".
img---2021-05-21T100638.450
Bước 4: Ấn "Xác nhận" để xác nhận việc vô hiệu hóa thành viên.