Để Chủ nhóm / Quản trị viên / Kiểm duyệt viên xóa thành viên khỏi nhóm Chat, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào tên của nhóm Chat nằm ở phía trên màn hình

Bước 3: Chọn "Xem thành viên"

Bước 4: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn xóa

Bước 5: Chọn "Xóa khỏi nhóm" / "Xóa và chặn khỏi nhóm" tương ứng với lựa chọn của bạn


  • Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn đặt quyền

Bước 3: Chọn "Xóa khỏi nhóm" hoặc "Xóa và chặn khỏi nhóm"

Bước 4: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc xóa hoặc chặn thành viên khỏi nhóm

Lưu ý:

  • Chỉ Chủ nhóm mới có quyền xóa / chặn Quản trị viên
  • Chỉ Quản trị viên mới có quyền xóa / chặn Quản trị viên
  • Khi chặn thành viên khỏi nhóm thì thành viên không thể yêu cầu tham gia nhóm nữa.

Để Chủ nhóm / Quản trị viên / Kiểm duyệt viên bỏ chặn thành viên khỏi nhóm Chat, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Đối với nền tảng điện thoại (iOS và Web):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat của bạn

Bước 2: Ấn vào tên của nhóm Chat nằm ở phía trên màn hình

Bước 3: Chọn "Thành viên bị chặn"

Bước 4: Ấn "Hủy chặn" cạnh tên của thành viên mà bạn muốn hủy chặn


  • Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm của bạn

Bước 2: Ấn "Bỏ chặn" bên cạnh thành viên bạn muốn bỏ chặn trong mục "Thành viên bị chặn" ở phía bên phải màn hình

Bước 3: Ấn "Đồng ý" để xác nhận việc bỏ chặn thành viên