Để xóa tin nhắn trong một cuộc hội thoại, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau

1/ Xóa một tin nhắn cụ thể:

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android):

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Nằm ở phía bên dưới, giữa màn hình)
 • Bước 2: Ở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa, thực hiện giữ tay vào tin nhắn cho đến khi thanh menu với các lựa chọn hiện lên
 • Bước 3: Nhấn vào "Khác"
 • Bước 4: Chọn "Xóa cuộc tin nhắn từ 1 phía/ 2 phía" để hoàn thành

Đối với nền tảng web:

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Ở phía trên màn hình, nằm ở bên phải của biểu tượng nhóm)
 • Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
 • Bước 3: Giữ con trỏ chuột ở dòng tin nhắn bạn muốn xóa, rồi chọn biểu tượng dấu ba chấm
 • Bước 4: Chọn "Xóa tin nhắn" rồi tiếp tục chọn "Xóa tin nhắn từ phía bạn" hoặc "Xóa tin nhắn từ 2 phía" để hoàn thành

2/ Xóa toàn bộ cuộc trò chuyện:

Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android)

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Nằm ở phía bên dưới, giữa màn hình)
 • Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
 • Bước 3: Vuốt sang trái, chọn biểu tượng thùng rác để tiến hành xóa cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
 • Bước 5: Chọn "Xóa tin nhắn ở phía bạn" hoặc "Xóa tin nhắn ở 2 phía" để hoàn thành

Đối với nền tảng web:

 • Bước 1: Vào mục tin nhắn (Nằm ở bên trên, giữa màn hình)
 • Bước 2: Đưa con trỏ chuột ở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
 • Bước 3: nhấn chuột biểu tượng hình răng cưa (nằm bên phải tên cuộc trò chuyện)
 • Bước 4: Chọn "Xóa" rồi tiếp tục chọn "Xóa cuộc trò chuyện từ 1 phía/ 2 phía" để hoàn thành