Nếu quên mật khẩu GapoWork, bạn có thể sử dụng chức năng Quên mật khẩu theo các bước sau.


Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, ấn vào Quên mật khẩu:

Bước 2: Nhập mã xác  thực đã được gửi vào mail đăng ký GapoWork của bạn. Trong trường hợp bạn không nhận được mã xác thực, bạn có thể yêu cầu gửi lại sau 120 giây.

Bước 3. Sau khi nhập đúng mã xác thực, bạn có thể đặt lại mật khẩu mới. Ấn Tiếp tục và sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập.