Tính năng liên kết nhóm với nhóm Chat giúp cho việc giao tiếp, kết nối giữa các thành viên trong cùng nhóm được dễ dàng hơn.

Chủ nhóm và quản trị viên của nhóm có thể chọn khởi tạo đồng thời cả nhóm và nhóm Chat hoặc tạo một nhóm Chat liên kết với nhóm có sẵn.

Sau khi liên kết, tên và thành viên của nhóm sẽ được tự động đồng bộ sang nhóm Chat liên kết. Khi một thành viên bị xóa hoặc chặn khỏi nhóm, thành viên đó cũng sẽ bị xóa hoặc chặn ở nhóm Chat liên kết.

Để sử dụng tính năng tạo nhóm chat liên kết với nhóm, vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và làm theo hướng dẫn:

Đối với nền tảng Web:

- Để khởi tạo đồng thời cả nhóm và nhóm Chat, gạt để tạo nhóm Chat liên kết với nhóm ở bước 2 khi tạo nhóm

- Để khởi tạo nhóm Chat liên kết với nhóm có sẵn, chọn “Thêm nhóm hội thoại”

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

- Để khởi tạo đồng thời cả nhóm và nhóm Chat, gạt để tạo nhóm Chat liên kết với nhóm

- Để khởi tạo nhóm Chat liên kết với nhóm có sẵn, chọn “Thêm nhóm hội thoại”