Hiện tại khi đăng bài viết trên GapoWork, thành viên có thể lựa chọn 3 chế độ trong Quyền riêng tư bao gồm:

  • Trong tổ chức: Toàn bộ những người dùng cùng tổ chức của bạn sẽ nhìn thấy bài viết.
  • Bạn bè: Những người dùng là bạn bè của bạn trên GapoWork sẽ nhìn thấy bài viết (bạn bè trong tổ chức và ngoài tổ chức).
  • Chỉ mình tôi: Chỉ bản thân bạn mới có thể xem được bài viết.