Để tạo nhóm trên GapoWork, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/group/create-group rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào biểu tượng Nhóm nằm bên phải biểu tượng Trang chủ.
img---2021-05-21T102235.641

Bước 2: nhấn chuột mục "Tạo nhóm" ở phía bên phải màn hình (Đối với ứng dụng điện thoại (IOs và Android) hoặc phía bên trái màn hình (đối với nền tảng web)
img---2021-05-21T100748.711

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin gồm: Tên nhóm, chọn ảnh bìa. Sau đó ấn "Tiếp tục"
img---2021-05-21T100803.109

Bước 4: Chọn quyền riêng tư của nhóm. Có ba loại quyền riêng tư cho nhóm:

  • Công khai: tất cả mọi người cùng tổ chức đều có thể tìm thấy và xem được bài viết trong nhóm
  • Riêng tư / Hiện: chỉ thành viên của nhóm mới xem được bài viết nhưng các thành viên tổ chức có thể tìm thấy nhóm
  • Riêng tư / Ẩn: chỉ thành viên của nhóm mới tìm kiếm được nhóm xem được bài viết trong nhóm
    img---2021-05-21T100836.421

Bước 5: Ấn "Tạo nhóm" để hoàn thành.